Wspomóż parafię
Z apelem o pomoc parafiom w tym trudnym czasie na antenie Radia Plus Radom w programie "Kwadrans dla Pasterza" 
zwrócił się Biskup Henryk Tomasik: Bardzo dziękuję wszystkim wiernym świeckim za zrozumienie sytuacji naszych parafii. 
Dziękujemy za każdą ofiarę złożoną na utrzymanie naszej świątyni. Prosimy o dokonywanie przelewów na numer konta bankowego parafii:
Bank PEKAO SA 09 1240 5703 1111 0010 9299 6095

Historia Parafii pw. Chrystusa Nauczyciela

Kategoria: Informacje Parafialne Opublikowano: środa, 21 listopad 2018 Drukuj E-mail

Historia naszej wspólnoty parafialnej rozpoczęła się 30 października 1983 roku, kiedy to w miejscu dzisiejszego placu kościelnego ordynariusz diecezji sandomierskiej ks. bp Edward Materski odprawił pierwszą Mszę Świętą. Przez blisko dwa miesiące, do Wigilii Świąt Bożego Narodzenia, Msze Święte sprawowane były w prowizorycznym pomieszczeniu po warsztacie mechanicznym, stanowiącym część dawnej kaflarni. Jednocześnie trwały intensywne prace budowlane, zmierzające do przystosowania całego istniejącego obiektu dla potrzeb sakralnych, a później katechetycznych i mieszkalnych.

Entuzjazm i zaangażowanie części parafian, którzy głównie w godzinach popołudniowych  wykonywali prace remontowe i budowlane pod przewodnictwem pierwszego proboszcza ks. Macieja Pachnika i pod fachowym nadzorem kierownika budowlanego Jerzego Wojcieszka, doprowadziły do tego, że pierwsza parafialna pasterka odprawiona została już w znacznie większym pomieszczeniu spełniającym funkcje kaplicy. Następnego roku dobudowano dwa dalsze pomieszczenia przeznaczone do nauki religii (która wówczas odbywała się przy kościele) oraz pomieszczenia dla ks. proboszcza.

W takich warunkach Parafia działała do 1999 roku spełniając wszystkie funkcje sakralne i duszpasterskie. Od września 1984 roku przybył do Parafii nowy wikariusz, a z czasem ks. Biskup Ordynariusz skierował do pracy kolejnego wikariusza i w tym trzyosobowym, zmieniającym się składzie Parafia funkcjonuje do dnia dzisiejszego.

W lipcu 1995 roku, decyzją ks. Biskupa Ordynariusza Edwarda Materskiego, do sprawowania funkcji proboszcza parafii powołany został ks. Ryszard Szczęśniak, który od początku podkreślał, że jego życiowym zamiarem jest wybudowanie na miejscu istniejących prowizorek nowej świątyni. Kierując Parafią, jako znacznym już ośrodkiem sakralnym i duszpasterskim, przyjął na siebie dodatkowe obowiązki wynikające z konieczności przygotowania procesu budowlanego związanego ze zgromadzeniem odpowiedniej dokumentacji i dokonania niezbędnych uzgodnień, a następnie rozpoczęciem i kontynuowaniem budowy gmachu świątyni. Pierwszym jednak i najważniejszym warunkiem rozpoczęcia całego procesu przygotowawczego było uregulowanie niezwykle skomplikowanego stanu własnościowego działki, na której miał stanąć budynek kościoła, gdyż tylko 1/3 jej część stanowiła własność parafialną, a pozostałe 2/3 należały do osób prywatnych z niewiadomymi miejscami zamieszkania.

Nabycie tytułu własności działki, uzyskanie ogromnej ilości opinii, ekspertyz, planów i pozwoleń, umożliwiło dopiero rozpoczęcie rzeczowego procesu i faktycznej budowy nowego kościoła. Pierwszą jednak czynnością było wyburzenie murów dotychczasowej pierwszej kaplicy (tzw. starej), po wybudowaniu istniejącego domu parafialnego, w którym na parterze urządzono nową kaplicę i mieszkanie dla proboszcza. Przeniesienie wyposażenia starej kaplicy do nowej trwało jeden dzień. Dzięki temu nie nastąpiła żadna przerwa w sprawowaniu posług religijnych. Poświęcenia placu budowy nowego kościoła dokonał w dniu 16 maja 1999 roku ks. infułat Jerzy Banaśkiewicz, poświęcając wykop pod fundamenty. Następnego dnia przystąpiono do wylewania fundamentów.  Wylane fundamenty poświęcił 30 października 1999 r. ówczesny ordynariusz Diecezji Radomskiej ks. Bp Jan Chrapek. Całość prac budowlanych, a następnie wykończeniowych, prowadzonych wewnątrz świątyni zakończona została uroczystym poświęceniem nowego kościoła dokonanym w dniu 28 listopada 2004r. przez ks. Bpa Seniora Edwarda Materskiego. Uroczystość ta zgromadziła większość parafian, budowniczych, gości i prawie wszystkich pracujących tu księży.

Kalendarium

 • 1983-10-30 - Ks. bp Edward Materski odprawił Mszę Świętą na Plantach przy ul. Chałubińskiego 15, poświęcił plac i krzyż. Od tego dnia Msze Święte odprawiał codziennie ks. Maciej Pachnik.
 • 1984-01-01 - W kaplicy sprawowane są Msze Święte, chrzty, śluby i pogrzeby.
 • 1995-06-23 - Powitanie ks. Ryszarda Szczęśniaka - nowego proboszcza.
 • 1997-10-19 - Misje Święte  (19 – 25 październik) zakończone koncertem religijnym w wykonaniu Artystów Teatru Wielkiego w Łodzi. Nauki misyjne wygłosił ks. Jerzy Siara
 • 1998-07-05 - Ks. bp Edward Materski poświęcił nową kaplicę
 • 1999-06 - Wizyta ks. bpa Jana Chrapka
 • 2000-04-29 - Uroczyste nawiedzenie Parafii przez figurę Świętej Bożej Rodzicielki
 • 2003-11-16 - Wizytacja kanoniczna ks. bpa Zygmunta Zimowskiego oraz  wmurowanie kamienia węgielnego poświęconego przez papieża Jana Pawła II w mury naszej świątyni.
 • 2004-05-19 - Jubileusz 20-lecia kapłaństwa ks. Ryszarda Szczęśniaka.
 • 2004-11-28 - Ks. bp senior  Edward Materski poświęcił nowy kościół.
 • 2006-04-23 - Ks. bp Zygmunt Zimowski poświęcił nowe organy.
 • 2006-05-04 - Obraz Matki Bożej Częstochowskiej nawiedził Parafię. Msza Św. pod przewodnictwem ks. bpa Adama Odzimka.
 • 2007-06-29 - Recital dyplomowy Grzegorz Tomczyk – organy.
 • 2008-05-25 - Ks. bp Edward Materski poświęcił fronton kościoła.
 • 2009-10-18 - Misje Święte (18 - 23 październik). Misjonarze: ks. kan. Jerzy Siara, ks. prał. Jan Niziołek.
 • 2009-10-25 - Konsekracja kościoła - ks. bp Edward Materski.
 • 2010-11-07 - Wizytacja kanoniczna ks. bpa Henryka Tomasika (7-10 listopada).
 • 2012-07-15 - Pożegnanie ks. kan. Ryszarda Szczęśniaka odchodzącego do parafii w Bielisze.
 • 2013-10-30 - 30 rocznica pierwszej Mszy Świętej –Nabożeństwo 40-godzinne, uroczysta Suma.
Odsłony: 1652

Czytania na każdy dzień...